top of page
Wave-sub-02.png

Kernwaarden

In de eerste samenkomst met de ouders en kinderen hebben wij de kernwaarden van Vivanto kunnen vaststellen. Deze zijn:

Liefde 

Wat blijft er over als we alles loslaten en we kijken naar onszelf in de meest pure vorm? Liefde. Onze natuur en ons leven komt voort uit liefde. Als we leren onze gedachten, communicatie en acties vanuit liefde te laten voortvloeien dan leven we volgens onze eigen natuur en zijn we in harmonie. Vivanto is opgericht vanuit het hart, vanuit liefde. Niet alleen voor de kinderen, de natuur en de toekomst van de aarde, maar ook vanuit liefde voor de initiatiefneemsters, ouders en betrokkenen. De keuzes die we maken binnen de school komen voort vanuit liefde. Om liefde te kunnen geven is het essentieel dat we eerst zelfliefde "leren". Dat is de basis vanuit waar de verbinding met de ander en de aarde mag voortvloeien. 

Gelijkwaardigheid

We zijn niet allemaal gelijk maar wel gelijkwaardig. De kinderen worden ook op deze wijze benaderd. De kinderen van nu (ook wel nieuwetijdskinderen genoemd) weten vaak heel precies wat ze nodig hebben en wanneer. (Dat betekent overigens niet dat dus alles maar mag en kan!) Alle kennis zit al in hen, wij mogen hen helpen het zich te herinneren. 

Als er een overleg plaatsvindt is dat vaak met de kinderen erbij. Die gelijkwaardigheid is er ook tussen de leerkracht en de ouder. De ouder vertrouwt op de leerkracht en de leerkracht put uit de kennis van de ouder over zijn kind(eren).

 

We zien dit uiteraard breder dan alleen de school maar ook naar alle mensen waar je een verbinding mee aangaat, de locatie waar we ons bevinden en het dieren en plantenrijk.

Wave-sub-02.png
Wave-sub-02_edited.png

Vrijheid 

Vrijheid is een woord dat op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden. Met vrijheid bedoelen we een vrijdenkende geest en vrijheid van bewegen. We staan open voor de wijsheden en denkwijzen van verschillende stromingen die er te vinden zijn. In de huidige tijd komen kinderen al met een breed scala aan informatie in aanraking. Wij ondersteunen graag het kind in het vinden van zijn weg daarin en helpen het een kritische blik te vormen. We geven de vrijheid om de eigen waarheid te ontdekken.

De vrijheid om te (mogen) bewegen is essentieel om een gezonde zelfkennis te ontwikkelen. De balans van inspanning en ontspanning is daar ook weer mee verbonden en ondersteunt het hoofd om te denken.  

 

We waken voor grenzeloosheid en scheppen een veilig kader waarbinnen het kind autonomie kan (be)oefenen en verschillende keuzes kan maken die op dat moment bij hem past. 

Balans

Balans is een ruim begrip. We bedoelen hiermee dat de kinderen leren goed naar zichzelf (hun eigen lichaam) te luisteren en hiervoor ook de tijd en ruimte krijgen. De kans dat je als volwassene over je grens (laat gaan) gaat wordt significant kleiner als je van kinds af aan steeds mag voelen waar je staat en hoe je je voelt. Ook leert het kind duidelijk zijn grenzen aan te geven in de communicatie met de ander (zoals met een ouder of ander kind) ook buiten de school werkt dit door. Balans zit hem ook in het werken vanuit je hart en met je handen (niet hoofdzakelijk het hoofd). Daarnaast balans in inspanning en ontspanning zowel voor het hoofd als voor het lichaam. Balans is geven en nemen zowel gericht op mensen onderling als naar de aarde waarop we mogen leven.  

Wave-sub-02_edited.png
Wave-sub-02.png

Verantwoordelijkheid

Vooral in het huidige klimaat is het thema verantwoordelijkheid nemen een groot vraagstuk.  Vivanto kan alleen maar opgericht én in stand gehouden worden omdat de ouders, leerkrachten en andere betrokkenen de verantwoordelijkheid voor "het leren" hebben gevoeld en hier actie in hebben genomen. Dit is slechts één onderdeel van het leven maar dat geldt ook voor andere onderdelen zoals wonen, voeding en geneeskunde. Wij helpen de kinderen (nog meer) zelfredzaam te worden en verantwoordelijkheid te nemen voor hun keuzes. 

 

De kinderen leren vanuit hun innerlijk kompas te navigeren en met alle kennis en vaardigheden die ze hebben vergaard, zelfverzekerd (verder) de wereld in te stappen. 

Respect

Voor Vivanto is respect belangrijk. Het houdt in dat je een ander (of iets anders) niet alleen gelijkwaardig behandelt, maar ook met aandacht en eerbied. Dat je voelt – diep van binnen – dat al het andere er ook toe doet. Want zonder al het andere, kun jij ook niet bestaan. Het is dus het diepe gevoel van eerbied en ontzag voor al het leven dat ons omringt. Misschien begrijpen we niet alles en voelen sommige dingen vervelend (of erger), maar we begrijpen dat het erbij hoort en dat het respect verdient, wie of wat het ook is. We mogen ons verwonderen over al het leven!

Wave-sub-02.png
Wave-sub-02.png
Wave-sub-02_edited.png

Vertrouwen

Door vertrouwen te hebben in jezelf, in de ander en in de toekomst zeg je volledig 'ja' tegen het leven. De positieve energie gaat stromen en alle opties staan open. Je blik is ruim en je ziet vele mogelijkheden om iets te bereiken of te manifesteren. Je komt sneller tot oplossingen omdat je ervan uitgaat dat alles gaat zoals het moet gaan. Je hebt vertrouwen in het proces - ook al duurt het langer dan je had gedacht of loopt het anders. We gaan uit van het goede in de mens en proberen dit ook bij elkaar steeds naar boven te halen. 

Vivanto-tent.jpg

Steun ons

Sta jij achter onze waarden en spreekt het je aan om bij te dragen aan onze school?

Elke bijdrage helpt om onze droom te verwezenlijken. Dank alvast! 

bottom of page