top of page

Praktisch

Startdatum, plaats, dagen en tijden

Wij zijn gestart op donderdag 2 september 2021.  De leef -en leerplek waar we mogen zijn bevindt zich in de voormalige Zuukerschool in het buurtschap Zuuk. We hebben een mooi ruim en licht lokaal in gebruik genomen waar we zijn gestart met een groep van 8 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar.  Inmiddels gebruiken we meerdere ruimtes in het gebouw die functioneel zijn ingericht. De school is open op maandag, dinsdag en donderdag van 9 tot 15 uur. Deze 3 dagen school zijn voor onze kinderen, ouders en de onderwijsinspectie voldoende. 

Particuliere (B3) school 

Vivanto is een particuliere school zonder overheidssteun. Dat er geen geld beschikbaar is voor particulier onderwijs vanuit de staat is natuurlijk spijtig maar dat betekent wel dat er alle ruimte is om onze school zo vorm te geven als wij dat wensen voor onze kinderen. Er is bijvoorbeeld geen stichtingsnorm en geen verplichte eindtoets. Financieel dragen de ouders de school dus volledig, de ouders gaan een commitment aan en dragen met elkaar de verantwoordelijkheid voor wat er mogelijk is en blijft. 

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage bedraagt €4290 per jaar voor het eerste kind in een gezin (desgewenst in 12 maandelijkse termijnen van €357,50) , €3690 per jaar voor het tweede kind in een gezin (desgewenst in 12 maandelijkse termijnen van €307,50) en €3090 per jaar voor het de volgende kinderen binnen één gezin (desgewenst in 12 maandelijkse termijnen van €257,50). 

Even ter vergelijking; een reguliere school ontvangt ruim €600 per kind per maand. We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden omdat we natuurlijk deze prachtige vorm van leven en leren voor zoveel mogelijk kinderen toegankelijk willen maken. Er is een spanningsboog om de kosten laag te houden maar tegelijkertijd kwalitatief goed onderwijs te kunnen garanderen. Wij hebben bijvoorbeeld besloten met de ouders dat wij de leerkrachten salaris bieden. De energie-uitwisseling is zo in balans en zorgt er mede voor dat er loyaliteit is en meer zekerheid tot langere termijn binding.  

 

Naast de ouderbijdrage zijn er eenmalige kosten voor het leerlingvolgsysteem (verplicht) á €150,- per kind en kunnen er kosten verbonden zijn aan speciale excursies. Dit wordt altijd in overleg met ouders georganiseerd.

Aanmelden en inschrijven bij Vivanto

Wees welkom! Voel je als ouder(s) dat jouw/jullie kind(eren) bij Vivanto zou(den) kunnen passen? Zijn jullie bereid als ouders de ouderbijdrage te betalen en op andere manieren de school te steunen? Dan zijn jullie van harte welkom voor een intake gesprek. Tijdens dit gesprek - waarbij we de kinderen expliciet uitnodigen - gaan we in op vragen die er nog zijn en kijken we samen of Vivanto echt past binnen jullie gezin. Aanmelden voor een intakegesprek kan door een mail te sturen naar info@vivanto.school

Als het intakegesprek voor iedereen fijn is verlopen plannen we twee wendagen in. Vaak is de eerste dag met ouder(s) en de tweede dag zonder ouders (als het kind aangeeft dit goed te vinden) om zo ook te zien hoe het kind reageert op de groep zonder de ouders erbij. Na de wendagen volgt er een korte evaluatie en kan het kind ingeschreven worden. 

IWe zullen na inschrijving nog een verdiepingsgesprek voeren met één bestuurslid, een leerkracht, de ouder(s) en het kind. 

Ook midden in een schooljaar kan gewoon overgestapt worden naar Vivanto. Er hoeft dus niet gewacht te worden tot de start van een nieuw schooljaar na de zomervakantie. 

FAQ

Er staan veel vragen en antwoorden in de Frequently Asked Questions pagina. Bezoek deze eerst en als je daarna nog vragen hebt, mail ons gerust. 

Ziek melden 

Mocht je kind ziek zijn en niet naar school kunnen komen dan vernemen wij dit graag z.s.m. doch uiterlijk om 8.30 uur diezelfde ochtend via een bericht naar de desbetreffende leerkracht van die dag. 

Schoolvakanties

Vivanto houdt de schoolvakanties aan van regio midden, dat betekent: 

Herfstvakantie: 22 oktober 2022 t/m 30 oktober 2022

Kerstvakantie: 24 december 2022 t/m 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 5 maart 2023

Meivakantie: 21 april t/m 7 mei 2023

Zomervakantie 8 juli t/m 21 augustus 2023

 

Eerste schooldag na zomervakantie: maandag 22 augustus 2023

Wave-sub-02.png
Vivanto-tent.jpg

Steun ons

Sta jij achter onze waarden en spreekt het je aan om bij te dragen aan onze school?

Elke bijdrage helpt om onze droom te verwezenlijken. Dank alvast! 

bottom of page