top of page

Praktisch

Startdatum, plaats, dagen en tijden

Wij zijn gestart op donderdag 2 september 2021.  De leef -en leerplek waar we mogen zijn bevindt zich in de voormalige Zuukerschool in het buurtschap Zuuk. We hebben een mooi ruim en licht lokaal in gebruik genomen waar we zijn gestart met een groep van 8 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar.  Inmiddels gebruiken we meerdere ruimtes in het gebouw die functioneel zijn ingericht. De school is open op maandag, dinsdag en donderdag van 9 tot 15 uur. Deze 3 dagen school zijn voor onze kinderen, ouders en de onderwijsinspectie voldoende. 

Particuliere (B3) school en ouderbijdrage

Vivanto is een particuliere school zonder overheidssteun. Dat betekent dat we geen vergoeding krijgen per leerling en ook geen schoolgebouw. Dat er geen publiek geld beschikbaar is voor particulier onderwijs is natuurlijk spijtig maar door hier vanaf te zien hebben we meer ruimte is om onze school zo vorm te geven als wij dat wensen voor onze kinderen. Er is bijvoorbeeld geen stichtingsnorm en geen verplichte eindtoets.
Financieel dragen de ouders de school dus volledig, de ouders gaan een commitment aan en dragen met elkaar de verantwoordelijkheid voor wat er mogelijk is en blijft. 


De kosten voor het instandhouden van de school bedragen momenteel €8640 per kind per jaar. Doordat betrokkenen van (een deel van hun) vergoeding afzien is er korting mogelijk. De minimale ouderbijdrage is €4290 per jaar voor het eerste kind in een gezin (desgewenst in 12 maandelijkse termijnen van €357,50), €3690 per jaar voor het tweede kind in een gezin (desgewenst in 12 maandelijkse termijnen van €307,50) en €3090 per jaar voor het de volgende kinderen binnen één gezin (desgewenst in 12 maandelijkse termijnen van €257,50). 


Even ter vergelijking; een reguliere school ontvangt ruim €600 per kind per maand (exclusief diverse toeslagen passend onderwijs). Het is een lastige balans om de kosten zo laag mogelijk te houden. We willen natuurlijk deze prachtige vorm van leven en leren voor zoveel mogelijk kinderen toegankelijk houden maar begeleiders moeten ook voor zichzelf kunnen zorgen. Wij hebben er dan ook met de ouders toe besloten dat wij de leerkrachten salaris bieden. De energie-uitwisseling is zo in balans en zorgt er mede voor dat er loyaliteit is en meer zekerheid tot langere termijn binding.  

 

Naast de ouderbijdrage zijn er eenmalige kosten voor het leerlingvolgsysteem (verplicht) á €150,- per kind en kunnen er kosten verbonden zijn aan speciale excursies. Dit wordt altijd in overleg met ouders georganiseerd.

Aanmelden en inschrijven bij Vivanto

Wees welkom! Voel je als ouder(s) dat jouw/jullie kind(eren) bij Vivanto zou(den) kunnen passen? Zijn jullie bereid als ouders de ouderbijdrage te betalen en op andere manieren de school te steunen? Dan zijn jullie van harte welkom voor een rondleiding. Je kind(eren) is/zijn hierbij uiteraard ook uitgenodigd. Aanmelden voor een rondleiding kan door een mail te sturen naar info@vivanto.school.

Mocht je na de rondleiding enthousiast zijn dan krijg je van ons leeshuiswerk over unschooling en natuurlijk leren en een vragenlijst. 

Daarna volgt een intakegesprek. Tijdens dit gesprek - waarbij we de kinderen expliciet uitnodigen - gaan we in op vragen die er nog zijn en kijken we samen of Vivanto echt past binnen jullie gezin.  

Als het intakegesprek voor iedereen fijn is verlopen plannen we een proefweek in. De eerste dag nodigen we hierbij ook de ouder(s)/verzorger(s) uit. Dit omdat je als ouder/verzorger ook nauw betrokken bent bij Vivanto. Voor een proefweek betaal je €90,- schoolgeld.

Na de proefweek evalueren jullie thuis met elkaar en wij met de kinderen op school. De week erna nemen we met elkaar een besluit en plannen we een startdatum in. Nieuwe kinderen starten na de eerstvolgende schoolvakantie.

Ook midden in een schooljaar kan gewoon overgestapt worden naar Vivanto. Er hoeft dus niet gewacht te worden tot de start van een nieuw schooljaar na de zomervakantie. 

Schoolvakanties

Vivanto houdt de schoolvakanties aan van regio midden:

 

Herfstvakantie: 14 oktober 2023 t/m 22 oktober 2023

Kerstvakantie: 23 december 2023 t/m 7 januari 2024

Voorjaarsvakantie: 17 februari t/m 25 februari 2024

Meivakantie: 27 april t/m 12 mei 2024

Zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus 2024

 

Eerste schooldag na zomervakantie: maandag 26 augustus 2024

Ziek melden 

Mocht je kind ziek zijn en niet naar school kunnen komen dan vernemen wij dit graag z.s.m. doch uiterlijk om 8:30 uur diezelfde ochtend via een bericht in de afwezigheidsapp. 

FAQ

Er staan veel vragen en antwoorden in de Frequently Asked Questions pagina. Bezoek deze eerst en als je daarna nog vragen hebt, mail ons gerust. 

Wave-sub-02.png
Vivanto-tent.jpg

Steun ons

Sta jij achter onze waarden en spreekt het je aan om bij te dragen aan onze school?

Elke bijdrage helpt om onze droom te verwezenlijken. Dank alvast! 

bottom of page